Автори публікацій


Є. В. Магда


кандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 

станом на 1 кв. 2016 р.

Публікації автора:

  • ЗАГРОЗИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ