Автори публікацій


В. М. Геєць


директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

 

станом на 1 кв. 2016 р.