Автори публікацій


І.Ю. Підоричева


Кандидат економічних наук, завідувач відділу проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ)





Публікації автора:

  • ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ