Редакційна колегія


Головний редактор: Горбулін Володимир Павлович, директор Національного інституту стра­тегічних досліджень, доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Заступник головного редактора: Власюк Олександр Степанович, перший заступник ди­ректора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Заступник головного редактора – відповідальний секретар: Ляшенко Олександра Миколаївна, учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень, доктор еконо­мічних наук, професор

 

Члени редколегії (Національний інститут стратегічних досліджень):

Бегма Віталій Миколайович – доктор економічних наук, доцент;

Двігун Алла Олександрівна - доктор економічних наук, професор;

Дубов Дмитро Володимирович - доктор політичних наук, старший науковий співробітник;

Корнієвський Олександр Анатолійович - доктор політичних наук, професор;

Ожеван Микола Андрійович – доктор фі­лософських наук, професор,

Олійник Даниїла Іллівна – доктор економічних наук, професор,

Парахонський Борис Олександрович – доктор філософських наук, професор;

Розумний Максим Миколайович – доктор політичних наук, старший науковий співробітник;

Собкевич Оксана Володимирівна - доктор економічних наук, старший науковий співробітник;

Степико Михайло Тимофійович – доктор філософських наук, професор;

Cуходоля Олександр Михайлович – доктор наук з державного управління, професор;

Сьомін Сергій Валерійович - доктор політичних наук, професор;

Шаров Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор;

Шевцов Анатолій Іванович – доктор технічних наук, професор;

Шемаєв Володимир Миколайович – доктор військових наук, професор;

Шемаєва Людмила Григорівна – доктор економічних наук, професор;

Шеховцов Володимир Степанович – доктор технічних наук, стар­ший науковий співробітник;

Юрків Надія Ярославівна - доктор економічних наук, професор;

Яворська Галина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор.

 

Члени редколегії (Україна):

Бєлов Олександр Федорович, заслужений діяч науки і техніки України, радник Голови Служби безпеки України;

Довгополий Анатолій Степанович, доктор технічних наук, радник голови правління, ПАТ «Ві-Ей-Бі Банк»;

Литвиненко Олександр Валерійович, доктор політичних наук, професор, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Лібанова Елла Марленівна, доктор еконо­мічних наук, академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

Пирожков Сергій Іванович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техні­ки України, професор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Романченко Ігор Сергійович, доктор військових наук, професор, генерал-лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України, начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України;

Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України;

Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та національної безпеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Телелим Василь Максимович, доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

 

Члени редколегії:

Борис Дюркех, (Boris Durkech), ректор Академії Збройних Сил Словацької Республіки, бри­гадний генерал, кандидат наук, доцент;

Crerar a Duff Willis, Professor, Crerar Historian Grande Prairie Regional College AB Canada;

Volodymyr Kravchenko, Director, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Professor, Department of History & Classics, Faculty of Arts, University of Alberta;

Volodymyr Yahnishchak,  Professor, History at Minerva Senior Studies Institute at MacEwan University Edmonton AB Canada.